umělecký vedoucí
kytara, zpěv
autorka celé řady písní